Hotline: 0907 737 826, 0910 737 826
od 8:00 do 21:00 (po dohode aj 24h denne)

Servery

Outsourcing IT

IT outsourcing je efektívnym, úsporným a jednoduchým spôsobom správy informačných   technológií, ktorý spoločnosť SMART poskytuje na profesionálnej úrovni.Čo vlastne znamená pojem outsourcing? V skratke ide o prenechanie časti vnútropodnikových činností externej firme. V súčasnosti je moderný predovšetkým IT outsourcing, pri ktorom externá firma nahrádza celé IT oddelenie.

 

Služba Outsourcing IT poskytuje:

 • služby v rôznych úrovniach, od selektívneho outsourcingu ako napr. outsourcing ľudských zdrojov, technickej podpory a správy, outsourcing špeciálnych služieb a riadenia projektov až po služby kompletnej starostlivosti a prevádzky IT prostredia
 • zabezpečenie prevádzky informačných systémov
 • systémové a aplikačné zabezpečenie
 • personálne zabezpečenie služieb s vysokou dostupnosťou

 

Kľúčové prednosti:

 • vyriešenie nedostatku zdrojov v oblasti IT
 • vyriešenie nedostatku know-how v oblasti IT
 • sústredenie síl na core biznis.

 

Outsourcing prináša nasledovné výhody:

 • zníženie nákladov - spoločnosť nemusí udržiavať oddelenie, platiť ľudí, prenajímať priestory
 • zvýšenie kvality - externá spoločnosť vie zamestnavať oveľa viac špecialistov na určité oblasti, čím poskytuje väčšie know-how ako by dokázalo samotné menšie IT oddelenie
 • zvýšenie spoľahlivosti - pokiaľ  je z akéhokoľvek dôvodu práceneschopný jeden z našich pracovníkov, v rámci outsourcingu ho okamžite nahradí iný s rovnakou kvalifikáciou. Pokiaľ sa to stane v malom IT oddelení, môže ma? problém celá firma.
 • zvýšenie rýchlosti - projekty je možné vykonávať v rámci dohody s termínmi, ktoré sú záväzné. Pre nás je to motivácia vykonať projekt čo najrýchlejšie, pre Vás je to istota, že sa náklady a čas nebudú neúmerne zvyšovať.

Servery

  Firma Smart predáva predovšetkým servery firiem DELL, HP, IBM a Fujitsu-Siemens. Samozrejme na požiadanie zákazníka dodávame servery vlastnej konštrukcie. Uprednostňujeme servery značky DELL, nakoľko okrem nespornej kvality je v cene servera automaticky servis na úrovni NBD.

 

Virtualizácia serverov

  Je to technológia, ktorá mení súčasný pohľad na infraštruktúru IT. Dnešné počítače sú stavané na jeden operačný systém, ale pomocou virtualizácie môže na jednom fyzickom počítači „bežať“ súčasne viac operačných systémov a aplikácií. Bez jej použitia je výkon fyzických počítačov využívaný v priemere na 5 – 15%, virtualizácia môže zvýšiť využitie výkonu až na 80%. Virtualizovať je možné pracovné stanice, ako aj servery. Práve virtualizácia serverov predstavuje najnovší trend v oblasti, nakoľko je takto možné výrazne redukovať investičné, ale najmä prevádzkové náklady. Prakticky slúži na efektívnejšie využitie hardvéru a na zvýšenie jeho bezpečnosti. Tiež umožňuje prenos virtuálnych strojov medzi fyzickými počítačmi (Load-balancing). Nie je vhodná pri riešeniach, kde je potrebná čistá výpočtová sila procesoru, Čo je súčasne aj najdôležitejším limitujúcim faktorom tejto technológie.
Virtualizačný softvér transformuje fyzické komponenty počítača (CPU, RAM, HDD, sieťové karty) na virtuálne, ktoré sú následne poskytnuté virtuálnym strojom ako fyzický hardvér. Operačný systém nedokáže rozlíšiť, či pracuje na fyzickom, alebo na virtuálnom hardvéri. Tak je možné prevádzkovať na jednom fyzickom hardvéri niekoľko úplne nezávislých virtuálnych strojov, teda plne izolovaných desktopov alebo serverov (rôzne operačné systémy). „Izolovaný“ znamená, že virtuálne stroje sa chovajú ako samostatné stanice
a navzájom sa neovplyvňujú. Je im prideľovaná časť zdrojov fyzického počítača, ktorú môžeme podľa potreby nastavovať a meniť. Podľa momentálnej potreby jednotlivých virtuálnych strojov je tiež možné nastaviť dynamické prideľovanie nevyužitých fyzických zdrojov.


   Ako prostriedky pre projekty virtualizácie používame softvérové riešenia od spoločností VMware a Microsoft, alebo riešenie dodávané priamo so servermi od spoločnosti DELL.

  Virtualizácia Vám môže priniesť množstvo výhod:
 • Prevádzkovanie rôznych operačných systémov - Windows, Linux a ďalších - na jednom fyzickom počítači
 • Úspora prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, zredukovaním počtu fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na správcu
 • Riešenie prevádzky enterprise aplikácií s požiadavkou vysokej dostupnosti a výkonu
 • Možnosť riešenia business continuity pomocou vylepšených aplikácií pre disaster recovery a zabezpečenie vysokej dostupnosti v celom dátovom centre
 • Zlepšenie administrácie a kontroly desktopov ich rýchlejšou inštaláciou
 • Zníženie výskytu chýb spôsobených konfliktami aplikácií
 • Jednoduché testovanie nových verzií aplikácií pred nasadením do produkčného prostredia

Virtualizácia sa dá v produkčnom prostredí využívať aj pre testovacie a servisné účely. V malých a stredných organizáciách Vám umožňuje flexibilitu a prináša jednoznačné zníženie nákladov.